Siden
oprettet
21. maj 2002


Siden
opdateret
22. februar 2019

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Kjøbenhavns Forstæders Sporveisselskab


Vognfabrikken Scandia byggede i 1880 8 vogne til sporvejene i Danzig i Polen, men da sporvejsselskabet gik fallit, brændte Scandia inde med vognene. Syv af vognene blev i 1883 solgt til Kjøbenhavns Forstæders Sporveisselskab.

Kjøbenhavns Forstæders Sporveisselskab havde antageligvis sammenlagt 15 toetages og 25 enetages hestesporvogne.

Ved starten i 1873 rådede man over 12 toetages vogne malet i rødbrun farve med gule underfyldninger. I 1876 anskaffes en enetages vogn til de trafiksvage tidspunkter, og i årene 1877-78 indkøbtes yderligere fem enetages vogne. Disse var formentlig i samme bemaling som de øvrige.

Ved Nørregadelinjens åbning i 1884 købtes syv enetages vogne, som ellers skulle være leveret til Gdansk i Polen. Disse vogne var blåmalede, og de beholdt farven ved senere opmalinger.

I 1893 købtes endnu en toetages vogn med helt lukket tagetage, og frem til 1894 forsynedes ni andre toetages vogne med lukket tagetage til kørsel om vinteren. Om sommeren var de åbne.

I 1897-98 købtes to toetages vogne fra Nørrebroes Sporvejsselskab og en enetages fra Sølvgadens Sporvejsselskab.

Nedenstående er links til beskrivelser af de enkelte vogne.

Hvis linket ikke er aktivt, skyldes det manglende fotografier af vognen.

KFS 1 KFS 2 KFS 3 KFS 4
KFS 5 KFS 6 KFS 7 KFS 8
KFS 9 KFS 10 KFS 11 KFS 12
KFS 13 KFS 14 KFS 15 KFS 16
KFS 17 KFS 18 KFS 19 KFS 20
KFS 21 KFS 22 KFS 23 KFS 24
KFS 25 KFS 26 KFS 27 KFS 28
KFS 29 KFS 30 KFS 31 KFS 32
KFS 33 KFS 34 KFS 35 KFS 36
KFS 37 KFS 38 KFS 39 KFS 40
Til forsiden

Til toppen

Tilbage