Siden
oprettet
21. maj 2002


Siden
opdateret
21. maj 2002

Til forsiden

Til sporvogne

Kjøbenhavns Forstæders Sporveisselskab

Dette er et forsøg på at samle biografiske oplysninger om personalet ved Kjøbenhavns Forstæders Sporveisselskab. Dette kan kun blive spredte og tilfældige oplysninger, men de hører med i det samlede billede.

Til den nye hjælpekasse Sporvejsfunktionærernes Forening af 1890s bestyrelse valgtes som næstformand, konduktør nr. 9 Jeppesen, som kasserer, staldkarl Hans Larsen, og som menigt bestyrelsesmedlem, konduktør nr. 17 Svend Petersen. Bestyrelsens øvrige medlemmer var fra andre sporvejsselskaber. Hans Larsen fratrådte hurtigt sin post og blev erstattet af konduktør nr. 17 Svend Petersen, en post han betjente til sin død i 1. november 1929.

Sporvognsfunktionærerens bestyrelse Det nyvalgte festudvalg i Sporvejsfunktionærernes Forening i 1891. Stående t.v. næstformand, konduktør nr. 9 Jeppesen, siddende t.v. konduktør nr. 22 G. Carlsen. De øvrige er fra andre sporvejsselskaber.

Konduktør nr. 13 Jørgensen fik den 7. november 1885 kørt den ene storetå af ved et uheld. Han fik i 1893 som følge heraf en kronisk nervelidelse. I stedet for den berrettigede sygepension blev han tilbudt ansættelse som bud til 2,50 kr. om dagen. Herved sparede selskabet udgifter til pensionen og budpenge til reserven.

Kusk nr. 18 Lars Peter Bjeverskov. Hans søn, Frederik Bjeverskov, fortæller om faderens arbejdsforhold.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage