Siden
oprettet
26. maj 2002


Siden
opdateret
26. maj 2002


Til forsiden

Til sporvogne

Kjøbenhavns Forstæders Sporveisselskab

O.V. Bruun
Vognmand O.V. Bruun fik 5. august 1872 koncession på en sporvej mellem Tringlen og Gl. Kongevej - se afsnittet om Blegdamslinjen. Der blev stiftet et aktieselskab Kjøbenhavns Forstæders Sporveiiselskab, og anlægget af linjen gik i gang med Bruun som direktør for selskabet.

Året efter, den 12. april 1873, blev linjen åbnet med ni vogne i drift, der kørte med et interval på ni minutter. Med tiden øgedes antallet af vogne, og i 1878 nåede linjen sit endemål på den nuværende Rådhuspladsen.

Selskabet fik 7. oktober 1882 koncession på en tværlinje inden for søerne - se afsnittet om Farimagsgadelinjen. 22. juli 1883 åbnedes linjen, og til at starte med kørtes der med otte enetages vogne med intervaller på syv minutter.

Selskabets tredje og sidste linje blev åbnet 20. juli 1884 - se afsnittet om Nørregadelinjen. Den blev befaret med fem enetages vogne med intervaller på syv minutter.

E. LautrupDirektør O.V. Bruun døde den 23. juni 1884, og han blev efterfulgt af E. Lautrup, inspektør ved Frederiks Hospital.

Driften udvidedes i 1890'erne med flere vogne og kortere intervaller på linjerne, og efterhånden var alle strækningerne lagt med dobbeltspor.

Da de københavnske sporvejs- og omnibusselskaber 1. august 1898 blev lagt sammen i A/S De kjøbenhavnske Sporveje, blev E. Lautrup overdirektør i det nye selskab indtil sin død i 1902.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage