Siden
oprettet
17. juni 2002


Siden
opdateret
6. januar 2003

Til forsiden

Til sporvogne

Falkoneralléens Sporvejsselskab

Dette er et forsøg på at samle biografiske oplysninger om personalet ved Falkoneralléens Sporvejsselskab. Dette kan kun blive spredte og tilfældige oplysninger, men de hører med i det samlede billede.

Personalet 1894 Personalet i 1894.

Til den nye hjælpekasse Sporvejsfunktionærernes Forening af 1890s bestyrelse valgtes som formand, kusk nr. 5 L.T. Jørgensen, og som menige bestyrelsesmedlemmer, konduktør nr. 5 Back og staldkarl Simon Jacobsen. Bestyrelsens øvrige medlemmer var fra andre sporvejsselskaber.

Sporvognsfunktionærerens bestyrelse
Det nyvalgte festudvalg i Sporvejsfunktionærernes Forening i 1891. Stående t.h. L.T. Jørgensen. De øvrige er fra andre sporvejsselskaber.

L.T. JørgensenDa foreningen i 1895 havde opført en ejendom på Nordre Fasanvej 109 og 109A blev L.T. Jørgensen ansat som vicevært. "På Generalforsamlingen den 12. Februar 1896 blev det imidlertid vedtaget, at Stillingen som Formand for Foreningen og Vicevært for Ejendommen ikke kunde forenes i samme Person, hvorfor Jørgensen nedlagde Hvervet som Formand. Jørgensen, der var den egentlige Grundlægger af Foreningen, var dens første Formand, en Stilling han saaledes beklædte i godt 5 Aar, den Tid, der sikkert maa betegnes som den vanskeligste i Foreningens Historie. Som tidligere skildret skulde der en ikke ringe Grad af Vovemod til, for paa den Tid at turde fremtræde som Talsmand for Kammeraternes Interesser. Jørgensen viste sig at være i Besiddelse af dette Vovemod, og naar det, trods al Mistænksomhed fra Selskaberne og tildels ogsaa fra Kammeraternes Side, alligevel lykkedes at føre Foreningen frelst gennem de første vanskelige Aar, skyldes dette i høj Grad Jørgensens kloge og rolige Fremtræden og ikke mindst Erkendelsen af sin egen og Foreningens Begrænsning. Jørgensens Navn fortjener derfor at indskrives med Hæder i Foreningens Historie. Han afgik ved Døden den 10. juli 1904," hedder det i foreningens 50 års jubilæumsskrift.

Nordre Fasanvej 109 Foreningens ejendom Nordre Fasanvej 109 og 109A.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage