Siden
oprettet
8. januar 2016


Siden
opdateret
8. januar 2016

Til forsiden

Til sporvogne

Falkoneralléens SporvejsselskabArbejdsvilkårene for det kørende personale var hårde, og 16. april 1892 henvendte det samlede personale sig til ledelsen for at få ansat flere i tjenesten. Nedenstående dokumentet er fra Københavns Stadsarkiv affotograferet af Kim Sporring/Solfald Film. Læs indholdet under billedet.Frederiksberg den 16de April 1892 Møde 4/5 1892 (ulæselig signatur)
Undertegnede Funktionærer tillader sig herved Allerærbødigst at anmode den ærede Bestyrelse om Ansættelsen af et fast No. mere. Da vi finder at den nuværende Tjeneste er strængere end vi vedblivende ser os istand til at udholde. Dette er dog ikke foranlediget ved den Tur som er os paalagt; men det har vist sig tidligere, ved den megen Svaghed der har været blandt Funktionærerne den sidste Tid. Vi mener derfor, ved at faa et fast No. mere, vil vi faa flere Fridage, og som Følge deraf en betydelig Lettelse i Tjenesten.
I Haab om, at den højstærede Bestyrelse vil imødekomme vort Ønske, undertegner vi os ærbødigst.

Konduktører Kudske
No. 1 S.L. Jespersen No. 1 E. Rasmussen
No. 2 E. Jensen No. 2 S.A. Hansen
No. 3 S. Andersen No. 3 S. Andersen
No. 4 A. Heinze No. 4 H. Rasmussen
No. 5 E.R. Bach No. 5 L.T. Jørgensen
No. 6 " No. 6 V. Nielsen
No. 7 L. Andersen No. 7 S.P. Olsen
No. 8 C. Pedersen No. 8 S.E. Sørensen
No. 9 P. Larsen No. 9 C. Nielsen
No. 10 N.C. Clausen No. 10 P. Sørensen
No. 11 " No. 11 H. Larsen
No. 12 N. Hansen No. 12 S. Rasmussen
No. 13 H. Andersen No. 13 R. Nielsen
No. 14 E. Damgaard No. 14 P. Pedersen
No. 15 A. Sørensen No. 15 A.S. Jensen
No. 16 C.S. Christensen No. 16 S.C. Jensen


Til Her Oberstlieutenant H Nielsen, R" af D" og Dbm"
Driftsinspektør ved Falkoneralleens SporveiDet vides ikke, hvorfor der mangler navne på to konduktører, hvad enten de ikke har skrevet under, eller om stillingerne var ubesatte. Ligeledes kendes heller ikke resultatet af personalets henvendelse.

Til forsiden

Til toppen

Tilbage