Siden
oprettet
27. juli 2002


Siden
opdateret
5. april 2006

Til forsiden

Til sporvogne

Copenhagen Railway Company

Copenhagen Railway Company fik ved starten leveret 7-8 vogne, som efter alt at dømme blev samlet på den engelske vognfabrik Birkenhead ved Liverpool. Oprindelig var vognene bygget i USA, og de kaldes også nogle steder for Starbuck-vogne.

Vognene kom fra tre sporvejslinjer i London, drevet af amerikaneren George Francis Train. Han havde oprettet den første europæiske sporvejslinje i Birkenhead ved Liverpool i 1860, og forsøgte sig derefter i London. Men de tre linjer i henholdsvis Bayswater Road, Victoria Street og Kennington Road, alle åbnet i 1861, blev på grund af en uheldig udformning af skinnerne og lokal modstand meget kortvarige.

De overflødige sporvogne blev efter endt ombygning i Birkenhead til to-etages solgt til Copenhagen Railway Company og sendt til København.

Sporvogn i Victoria Street Det er meget sandsynligt, at sporvognen på ovenstående foto fra Victoria Street i London endte i København efter ombygning. Læg mærke til antallet af vinduer med "kirkebuer", tagets hældning og akselkasserne.

Vognene var gule med hvide rammer, og rigt ornamenterede. Den gule farve blev bestemmende for udseendet for Københavns offentlige trafik, hvor busserne i dag er gulmalede, dog i en anden nuance. Der var plads til 36 siddende passagerer i to etager. To år efter rådede man over 21 vogne i alt.

Vogne på Frederiksberg Runddel Så vidt vides var selskabets vogne ikke nummerede, men havde i stedet engelske navne til at starte med, men det ændredes hurtigt.

Model af sporvogn Model af en Birkenhead-vogn.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage