Siden
oprettet
13. januar 2023


Siden
opdateret
13. januar 2023

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Kirsten MadsdatterDatter af ukendt far
ukendt mor

Født: Omkring 1681 (tid og sted ikke fundet)

Døbt: (tid og sted ikke fundet)

Død: November 1744 i Lumsås, Højby sogn, Odsherred, Holbæk amt

Begravet: 26. november 1744 i Højby kirke, Odsherred, Holbæk amt


Begravet Sl: Ole Jacobssøns Enke Kirsten MadzDotter af Lumbsaas, gl: 63 Aar.

Gift: Ole Jacobsen 4. december 1707 i Højby kirke, Odsherred, Holbæk amt


Samme dag bleffue troe=loffuede Ole Jacobss: og Kirsten Madtzs d: af Lomsaas. Sampt Esben Larss: og Bodel Zonnebolds d: af Zonnerop


Samme dag bleffue vjede Ole Jacobss: og Kirsten Madtzs d: i Lomsaas.

Børn:
Dødfødt søn
Født: 25. november 1708 i Lumsås

Niels Olsen
Født: Juni 1711 i Lumsås

Karen Olsdatter
Født: September 1713 i Lumsås

Mads Olsen
Født: 1716 i Lumsås

Peder Olsen
Født: Maj 1717 i Lumsås

Lucie Olsdatter
Født: Oktober 1718 i LumsåsEfter hun er blevet enke, oplever Kirsten Madsdatter en besynderlig episode i juli 1744, hvor et par vejfarende havde søgt ly hos hende. Der fødte kvinden en pige, som blev døbt i Højby kirke. Præsten skriver et længere stykke i kirkebogen om hændelsen og dåben 18. juli 1744.

Døbt et Pige Barn Kaldet Anna Kirstine
En fattig Mand som er mere Tigger og sagde sig at være Fader til Barnet, sagde sig at have Navn Lorentz Nissøn, og at Barnets Moder, som hand førte med sig, var hans ægte Hustrue, og af Navn Anna Kirstine PedersDotter. Den 12te Julii næst afvigte vare de kommet til Lumbsaas, og hos Kirsten Ole Jacobssøns ibidem, hvor de hafde laant Huus, giorde hun Barsel samme afften. Bemældte Mand Lorentz Nissøn sagde end ydermeere at de hafte deres Tilhold og AltarGang i Tierebye Sogn og Bye i Wester=Flachebierg=Herred, og at Præstens Navn var Hr Jørgen Monrad. Bemte folk hafde deres Bevis enten af Pash eller Skudsmaal med sig at fremviise, saa det der udover er tvivlagtigt enten de ere egtefolk eller ikke. Om disse folkes Ankomst og Mandens her anførte udsigende har Hr CommerceRaad Schwane af den 16de Julii ved Skrivelse fra mig bekommen Notice, hvor paa Hand og ved GienSkrivelse af samme dato anlovede at vilde ved et expreshe Bud lade sig erkyndige om Deres Tilholds Sted og Egteskab, og imidlertid foranstalte Deres Anholdelse. Susceptrix til Bemte Barn var Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes Lars Michelssøn, Madz hanssøn, Boeld NielsDotter, Kirstine Christen Pederssøns og Gunnild Anders Larssøns, Alle i Høybye.
Højby kirke hvor Kirsten Madsdatter bliver gift og begravet. Udateret postkort.
Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Write me