Siden
oprettet
6. november 2002


Siden
opdateret
6. november 2002

Tilbage

Johanne Kristine Petrine SpliidNr. Vosborg Herregården Nr. Vosborg omkring 1850.


I juli 1859 boede H.C. Andersen to-tre uger på Nørre Vosborg som etatsråd Tangs gæst. Besøget har han skildret i sin dagbog nr. 4:

"Tirsdag 5. (...) Klokken 3 naaede vi Holstebro. (...) der var Etatsråd Tang, han tog jublende hjerteligt mod mig. Hans lukkede Vogn ventede der med Uhr og Lygte og Læsepult, vi spiiste til middag stegte Aal og kjørte saae, en mand hilsede paa Gaden, han eiede 100.000 Rdl men var blevet gal af Onani.
Onsdag 6. (...) Det er i Dag Fredericia-Slagets Dag, derfor til Aften var indbudt 6 af Karlene, som havde været med i Slaget, den ene var Gartneren, den anden Tjeneren. Tang udbredte Skaal for Danmark og derpaa for Landsoldaten; Præsten for Danebrog, der var stillet i Stuen; jeg for de danske Quinder, vi fik temmelig meget og stærk Punsch. Jeg læste saa for Karlene paa Tangs Opfordring Eventyret Holger Danske. Klokken blev eet før vi kom iseng.
Løverdag 16. (...) Nu kom Marryatts (bror til den engelske berømte forfatter og selv skribent) over Lemvig, bleve indbudne til Nørre-Wosborg og derhen kom vi halv ti! Aftensbordet blev stift og kjedeligt over de ny fremmede Gjester og det ville ikke gå med sprogene...
Onsdag 20. (...)vi saa det aabne Hav. Hjemme udbragtes min Skaal saa inderlig og godt med tak til mig for Besøget og Ønsket at jeg kom igjen. Taarer stod i Tangs og hans Kones Øine, jeg brast i Graad da jeg kom ind paa min Stue."

Dagen efter rejste H.C. Andersen videre. Han blev fulgt til Lemvig og om bord på en båd af Tang og hans kone. I Ålborg blev digteren afhentet af Chr. M. Rottbøll fra Børglum Kloster til endnu et herregårdsbesøg.
Til toppen

Fotogalleri 2

Fotogalleri 3

Tilbage