Oprettet 29. juli 2004


Opdateret 6. april 2017


Hjælp til gamle fotografier -
kender du personerne?

Nedenstående fotografier er fundet hos marskandisere. Jeg har kun købt dem, hvis der var en mulighed for at identificere personerne. Således er disse portrætter forsynet med navne og andet, som gør det muligt. Kig nærmere på dem og kom med et bud.

Bemærk at der ingen sammenhæng er mellem personerne.

Hvis du skriver til mig, så brug portrættets nummer som reference.

Portræt nr. 1 forside Portræt nr. 1 bagside Portræt nr. 1
Fotograf P. Frederiksen, Centralgården, Slagelse.

Med blyant på bagsiden: "Otto Petersen, Typograf, Lille Madsegade 104, Rønne".

Lass Mahler oplyser, at Otto Chr. Pedersen var født 12. oktober 1895, som søn af stensliber Niels Persson og Eljena Persson, begge født i Sverige, boende i Lille Madsegade 104, Rønne. I 1921 boede Otto Chr. Pedersen fortsat i Lille Madsegade, og han var typograf på avisen Socialdemokraten. Han døde 12. august 1958 i Rønne.
Portræt nr. 2 forside Portræt nr. 2 bagside Portræt nr. 2
Fotograf Julie Laurberg & Gad, Kongens Nytorv 13, København.

Med blyant på bagsiden: "P.B. Holm, Pens. Stationsforstander Reventlovsgade 32, København".
Portræt nr. 3 forside Portræt nr. 3 bagside Portræt nr. 3
Fotograf Juncker-Jensen, Frederiksberggade 21, Kjøbenhavn.

Med blyant på bagsiden: "Tante Laura, Far og Valdemar".
Portræt nr. 4 forside Portræt nr. 4 bagside Portræt nr. 4
Fotograf Juncker-Jensen, Vimmelskaftet 39, Kjøbenhavn.

Med blyant på bagsiden: "Godsexpeditør Haxthausen".

Jens Ole Frandsen skriver med henvisning til Danmarks Adel Årbog, årgang 1900: 'Her er der omtalt en Axel Harald Haxthausen, født 10 Maj 1853, Godsexpeditør ved Statsbanerne. Portræt nr. 4 er dateret ’1905’. På dette tidspunkt må Axel Harald Haxthausen have været cirka 52 år gammel, hvilket vel passer meget godt med alderen på den fotograferede person. I øvrigt kan der vel ikke have været ansat særligt mange godsekspeditører med navnet Haxthausen ved statsbanerne, så mit umiddelbare bud er, at det er Axel Harald Haxthausen, der ses på fotografiet'.

Erik Mortensen skriver, at personerne på foto 4 og 5 må være søskende. Han vedhæfter følgende fra kirkebogen fra Levring sogn, Viborg amt. Forældre er kammerjunker og herredsfoged Christian Holger Ludvig Haxthausen og Emma Ottilia Lilienskjold.Erik Mortensen vedhæfter også denne udskrift fra folketællingen 1885.

Portræt nr. 5 forside Portræt nr. 5 bagside Portræt nr. 5
Fotografnavn mangler delvist, men formentlig er det E. Hohlenberg, Østergade 1, København.

Med blyant på bagsiden: "Alvilda Haxthausen, 7/7 56 - 28/12 1888".

Kirkebogen fra Levring sogn, Viborg amt.

Portræt nr. 6 forside Portræt nr. 6 bagside Portræt nr. 6
Fotograf Eilertsen & Koch, adressen er skåret væk, men firmaet virkede i årene 1888-1889 i Bredgade 22, København.

Med blyant på bagsiden: "Fru Grønbech født Wilsbech".

Inge Wilsbech Andersen skriver: Jeg vil tro, at det er et portræt af Emilie Mettine Wilsbech, født 17.12.1837 og død 23.12.1888. Hun blev gift i 1865 med Michael Julius Grønbech, der var forpagter af Pibe Mølle nær Helsinge.
Portræt nr. 7 forside Portræt nr. 7 bagside Portræt nr. 7
Fotograf Peter Newland, Købmagergade 4, København.

Med blyant på forsiden: "Orla Barfoed, Julen 1906" og på bagsiden: "Glædelig Jul, kære Ven".
Portræt nr. 8 forside Portræt nr. 8 bagside Portræt nr. 8
Fotografnavn mangler.

På gravstenen står: "Her hviler til Opstandelsens Morgen Støvet af Pastor Hans Hansen, Præst i Methodistkirken, 16. juni 1842, 20. juni 1911". Med blyant på bagsiden står nogle ord, som jeg ikke kan hitte mening i, men måske skal der stå: "3/4 Tom. buet Mahoni". Måske en reference til indramningen?
Portræt nr. 9 forside Portræt nr. 9 bagside Portræt nr. 9
E. Jansen, Nørregade 12, Kjøge.

Med blæk på bagsiden øverst: "(ulæseligt) Alv. Olsen, Vordingborg" og nederst: "Vore bedste Ønsker om en velsignet Jul og et sejrrigt Nytaar. Deres hengivne Hans (ulæseligt) & Else Bojsen, Do". Jeg er i tvivl om læsningen af afsendernes navne, så derfor bringes nedenunder et udsnit af bagsiden.

Portræt nr. 9 udsnit af bagside
Portræt nr. 10 forside Portræt nr. 10 bagside Portræt nr. 10
Fotograf Gertha Grundtmann, Smedegade 14, Horsens.

Med blyant på bagsiden: "½ Ark fuld Størelse paa langs af Katong ferdig 10/11. I.M. Petersen, Dronningensgade 55, Odense".