Oprettet 6. april 2013


1. november 2023


Hjælp til gamle fotografier -
kender du personerne eller begivenheden?

Så dukkede denne lille samling af amatørbilleder op, optaget formentlig kort efter, at Lillebæltsbroen er taget i brug. Alle fotografierne måler 5 x 8 cm uden yderligere oplysninger om optagelsestidspunkt, fotograf eller andet.

Der er ikke noget behov for at identificere billederne nærmere, men jeg synes, de er så interessante, at en større kreds kan få glæde af at se dem.

Hvis du skriver til mig, så brug billedets nummer som reference.Erik Mortensen skriver: Mange tak for de flotte billeder, som du har lagt ud fra Lillebælt. Min farfar var matros ved færgen (bromand). Min far blev ansat ved anlægsarbejdet af broen, nok mens han gik arbejdsløs som smede- og maskinarbejder. Jeg mener, at han havde med jernbindingen at gøre i sænkekasserne. Han fortalte om det, fordi han senere blev vognmester ved statsbanerne og havde i en periode i 1950'erne tilsynet med grundvandspumperne inde i pillerne. Når vejret var klart og stille om sommeren, kunne han finde på at kravle op ad en stige til broens øverste konstruktion og komme hjem og fortælle om den flotte udsigt, det var min mor ikke glad for. I øvrigt var der et trinbræt der hed "Broen" og på stationen i Fredericia har jeg flere gange købt en papbillet dertil og gået en tur ned til Kongebrogården efter en is eller noget at drikke.

Lillebæltsbroen nr. 1
Den gamle amtsgrænse markeret midt på Lillebæltsbroen.
Lillebæltsbroen nr. 2
Lillebæltsbroen nr. 3
'Pas paa Malingen' lyder advarslen på det mørke skilt.
Lillebæltsbroen nr. 4
Lillebæltsbroen nr. 5
Lillebæltsbroen nr. 6
Lillebæltsbroen nr. 7
Lillebæltsbroen nr. 8
Lillebæltsbroen nr. 9
Der er dukket flere foto op. På bagsiden er stemplet: 'Krüger Sørensen Foto'
Lillebæltsbroen nr. 10
På bagsiden er stemplet: 'Krüger Sørensen Foto'
Lillebæltsbroen nr. 11
På bagsiden er stemplet: 'Krüger Sørensen Foto'
Lillebæltsbroen nr. 12
Privatfoto fra 1936.
Lillebæltsbroen nr. 13
Privatfoto fra 1936.
Lillebæltsbroen nr. 14
Udateret privatfoto.
Lillebæltsbroen nr. 15
Udateret privatfoto.
Lillebæltsbroen nr. 16
Udateret privatfoto.
Lillebæltsbroen nr. 17
Udateret privatfoto.
Lillebæltsbroen nr. 18
Farvelagt postkort sendt 21. august 1962.
Lillebæltsbroen nr. 19
Gammel Færgevej i Snoghøj med Lillebæltsbroen i baggrunden. Farvelagt, men udateret og ubrugt postkort.
Lillebæltsbroen nr. 20
Trafik på Lillebæltsbroen. Udateret og ubrugt postkort.
Lillebæltsbroen nr. 21
Lillebæltsbroen. Udateret og ubrugt postkort.
Lillebæltsbroen nr. 22
Luftfoto af Lillebæltsbroen set mod Fyn. Udateret og ubrugt postkort.
Lillebæltsbroen nr. 23
Lillebæltsbroen set mod Fyn. Udateret og ubrugt postkort.
Lillebæltsbroen nr. 24
Lillebæltsbroen med den nye Lillebæltsbro i baggrunden. Udateret og ubrugt postkort.
Lillebæltsbroen nr. 25
En af buerne ved brofæstet. Skiltet oplyser, at der er parkering forbudt på vejen. Udateret privatfoto.
Lillebæltsbroen nr. 26
Lillebæltsbroen set fra landsiden. Udateret postkort.
Lillebæltsbroen nr. 27
Udateret privatfoto.
Lillebæltsbroen nr. 28
Udateret privatfoto.
Lillebæltsbroen nr. 29
Udateret privatfoto.
Lillebæltsbroen nr. 30
Udateret privatfoto.
Lillebæltsbroen nr. 31
Udateret privatfoto.
Lillebæltsbroen nr. 32
Broen set fra Fynsiden. Postkort sendt i 1954.
Lillebæltsbroen nr. 33
Udateret postkort.
Lillebæltsbroen nr. 34
Udateret postkort.
Lillebæltsbroen nr. 35
Udateret postkort.
Lillebæltsbroen nr. 36
Udateret postkort.
Lillebæltsbroen nr. 37
Udateret postkort.
Lillebæltsbroen nr. 38
Udateret postkort.
Lillebæltsbroen nr. 39
Udateret postkort.
Lillebæltsbroen nr. 40
Udateret postkort.
Lillebæltsbroen nr. 41
Udateret postkort.