Siden oprettet 4. maj 2002

Siden opdateret 4. maj 2002

Til forsiden

Til aneoversigten

Til titelbladet

Om sognet og dets byer

Om herregården Bækkeskov

Om kirken, selvmordere og overtro

Om præster og begravelser

Om bryllupper, konfirmation og skolegang

Om fattigvæsen, veje og moral

Om handel, klædedragter, handværkere og kvindearbejde

Om præstegården

Om præstens økonomi og sognets lyksagligheder
Side 50

Ewert og Skrie

Historien har fra Oldtiden opbevaret et Par Legender, hvori der maaske kan være nogen Sandhed, mere ogsaa mere Overtro og Opdigt. To Kjæmper eller Næssekonger, som vare Brødre, boede i Everdrup Sogn; den ene, Ewert, havde sit Ophold i Lunden og Omegnen, og ligger i denne Fredskov begraven, som ovenfor omtalt. Broderen, Skrie, boede ved Flintesøen, hvor der nu er Mose; der havde han sin Borg med høie Volde og dybe Grave, hvoraf tydelige Spor endnu findes. Slottet skal have staaet øverst paa den af Naturen høie Banke, hvor jeg har ladet grave flere Steder, men kun fundet nogle brudte Muursteen og enkelte Kamp, dog utilhuggede, men intet Metal eller Jern.
Fra Flintesøen skal Skrie med sine Skibe have seilet ud til Karebek og Østersøen; men det maa være mange Sekler siden, thi ved Udskiftningen stod der, hvor Slottet foregives af have været, store Træer, som Gisselfelde lod omhugge efter Bestemmelsen, hvoraf nogle indeholdt 3-5 Favne Brænde, og vare flere Aarhundreder gamle. Der ved Skrieberg tør ingen Malkepige komme efter Solens Nedgang, thi hver Mkidnat kommer Skrie ridende, tager sine store Kister op paa Banken, tæller sine Penge, tænder mange Lys og har en Snees Aander i sit Følge; enhver, som da paa den Tid kommer Skrieberg for nær, maa døe eller blive længe syg, men efter Kl. 3 kan

Side 51

enhver frit passere, da Skrie er borte. I stærk Hede søger Qvæg og Heste op paa Banken, da der er meget kjølig under endeel unge Bøge. Jeg har ladet udhugge flere Alleer der, saa man fra den ene kan see Kiøng, Wedøe, Svinøe og Falster; fra den anden Hammer, Snesere og Wordingborg; fra den tredje Egnen ved Præstøe, men Skovene aftage Synet; fra den fjerde Everdrup Byekirke og smaae omliggende Huse og enkelte Gaarde. I det hele er Synskredsen meget stor og viid i klart Veir, da Banken er over 150 Alen over Flintesøens Overflade.

Forrige side Næste side
Til forsiden

Til toppen

Til aneoversigten