Siden
oprettet
29. juli.2002

Siden
opdateret
20. oktober 2005

Til forsiden


Tilbage

Styrkeliste over
"Daani Wabatahtlike Korpus Eestis"


(Nedenstående er uddraget fra bogen "For Dannebrogs Ære" af Niels Jensen, Odense Universitetsforlag 1998 om danske frivillige i Estlands og Letlands frihedskamp 1918)

Korpset til parade

Nedenstående fortegnelse over officerer, underofficerer og menige i Dansk-Baltisk Auxiliær Corps bygger på en fortegnelse udarbejdet af korpschefen kaptajn Iver Gudme i forbindelse med afviklingen af korpset i september 1919. Hvor supplerende oplysninger har været tilgængelige, er disse påført.

I parentes efter navnet er angivet fødselsdato og -sted i det omfang disse data er kendt. De militære grader er de i den estiske hær anvendte - og refererer ikke nødvendigvis til grader erhvervet i den danske hær eller i andet lands hær eller marine.

Anvendte forkortelser: DF = Delingsfører. SF = Sektionsfører. R-DEL = Rekylgeværdel. HDF = Halvdelingsfører. KMP = Kompagni. KC = Kompagnichef (-kommandør). NK = Næstkommanderende.

Trecifrede numre er de meniges soldaternumre i korpset.

Kaptajn Iver de Hemmer Gudme (15/6-1893 København). Chef for Korpset.
Kaptajn Richard Gustav Borgelin (10/2-1887 Herning). Kompagnichef. (Se nedenstående note 1)
Kaptajn Jens Martinus Mortensen (26/5-7.892 Bredballe). Fører af trainet.
Løjtnant Chr. August Beyer (22/11-1894). Næstkommanderende til 6/7 1919.
Løjtnant Charles Th. Dornonville de la Cour (12/10-1884 Hinnerup). DF 3. DEL.
Løjtnant Peter Viggo Christensen (29/12-1892 Egebjerg). DF R-DEL. KC 6/7-3/8. NK 3/8.
Løjtnant Erik Munch-Andersen (7/ 11-1892 Vorbasse). DF 2. DEL.
Løjtnant Hans Oscar Kofoed (8/6-1891 Rønne). HDF R-DEL. DF R-DEL 16/7.
Løjtnant Kaj Valdemar Hassing (15/10-1892 Kbh.). DF 4. DEL. Skydelærer. Intendant.
Løjtnant Max Johs. Arildskov (17/12-1896 Overgård Havndal). SF RDEL.
Løjtnant Alfred Johs. Poulsen (1/12-1891 Maribo). DF 1. DEL.
Løjtnant Alfred Laurits Larsen (7/5-1894 Hårby). HDF R-DEL.
Løjtnant Peter de Hemmer Gudme (22/9-1897 Kbh.). SF R-DEL.
Løjtnant Oscar Schilling. Til rus. Nordvestarmé. Faldet 25/4-1919 ved Gatschina.
Læge Axel Laurent Christensen. Til Valdemar Sejr Ambulancen 24/41919.
Læge Walther Lundberg (tysk-balter, estisk statsborger) tilkomm. korpset 20/4-1919.
Fændrik Vagn Stefani Steffensen (25/10-1896 Kbh.). Fra kornet 22/6. 18 / 7 DF 3. DEL.
Fændrik Axel Theilmann (22/11-1896 Hvidkilde). Fra kornet 22/6. Ved trainet.
Fændrik Knud V Zeltner (2/11-1897 Vallø). Fra kornet 22/6. DF 2. DEL.
Fændrik Otto C. Klingemann (23/6-1896 Fr.havn). Fra kornet 22/6. DF ved trainet.
Fændrik Ernst Emil greve Holstein (13/4-1901 Kbh.). Ordonnansofficer.
Fændrik Carl Bjørn Schütten (3/5-1895). Fik 2 ugers orlov 2/6 - udeblev efter orlov.
Fændrik Søren Christian Opffer. Fra kornet 22/7. Faldet samme dag ved Ostrow.
Feltwebel Carl Sørensen. Ved korpschefen. Udeblevet efter orlov.
Vicefeltw. Frits Emil Berg (25/6-1896 Fr.berg). Udn. 22/6. Ved 2. DEL senere 1. DEL.
Vicefeltw. Erneste Peronard (10/3-1887 Kbh.). Udn. 27/7. Ved 4. DEL senere 3. DEL.
Vicefeltw. Vilhelm Thorbjørnsen (17/12-1891). Udn. 15/8.
Vicefeltw. Aage Grønbech tirunnet. Udn. 15/8.
Vicefeltw. H. Harlev Varlev. Udn. 15/8.
Vicefeltw. H. Læssøe Arboe. Udn. 15/8.
Sergent Peter Romanus Jensen.
Sergent Axel Edmund Karl Jensen (6/8-1894 Kbh.).
Sergent Ivar Frederich Jensen (5/6-1895 Løndt Slesvig).
Sergent Søren Christian Teping (26/1-1895 Kbh.).
Sergent Vilhelm Emil Larsen. Udeblevet ved sygdom.
Sergent Thorvald Emil Johan Bull. Venter i København.
Sergent Knoblauch. Udn. 15/8.
Sergent Gleerup. Udn. 15/8.
Sergent Hansen. Udn. 15/8.
Sergent Sørensen. Udn. 15/8.
Sergent Jørgen Chr. Jeppesen (3/12-1885 Valby Kbh.).
Kornet Knud Erik Christensen (21 /3-1897 Mariager). Deserteret.
Kornet August Helmund (17/3-1895 Mariager).
Korporal Chr. Peter Christensen. 209.
Korporal H.P. Theodor Lauritzen (29/2-1888 Gjellerup). 433.
Korporal Hans jens Jensen (28/7-1874 Bakkebølle Vordingborg). 409.
Korporal Christian Altenkrone (13/6-1897 Raarup). 240.
Korporal Jens Eskild Ley Bruun (2/8-1894 Kbh.). 225.
Korporal Hans Jørgensen (7/6-1894 Seestrup). 2?2.
Korporal Christian H. Rasmussen (2/7-1887 Århus). 389.
Korporal Hans Valdemar Johansen. 429.
Korporal Martin Sofus Arildskov (24/6-1866 Ristrup). 444. "Gamle Arildskov."
Korporal Eugen Octavius Schultz (24/3-18 84 Kbh.). 317.
Korporal Viggo Jørgensen (25/6-1892 Kbh.). 229.
Korporal C. Petersen. 216. Hjemsendt.
Korporal Tillo Nielsen. 227. Absenteret.
Korporal Lauge. 443. Køkken.
Korporal Christian Rasmussen. 223. Udeblevet.
Korporal Kai Konrad Hauge (7/4-1899 Helsingør). 303.
Korporal Jens Chr. Olsen (30/7-1891 Kbh.). 366.
Korporal Ove Ejnar Petersen (23/2-1895 Nørre Sundby). 373.
Korporal Svend Sarder (24/4-1890 Århus). 406.
Korporal Henrik Chr. Jensen (20/3-1899 Udbyovre Mark).
Korporal Verner Felix Frederiksen (16/12-1900 Kbh.). 423.
Korporal Frantz H. Leudersdorff (30/3-1900 Kbh.). 459.
Korporal Chr. Jensen (21 / 10-1896 Randers). 450.
Korporal J.C.F. Larsen (20/1-1899 Århus). 402.
Korporal Arthur Leonard Alsvold (20/12-1899 Nykøbing F.). 438.
Korporal Bertel Hansen (27/8-1892 Nakskov). 425.
Korporal Christian Schultz (1 /9-1888 Almind v. Vejle). 412.
Korporal Hilbert Christiansen (7/6-1888 Kbh.). 333.
Korporal August Bruus (3/11-1887 Odense). 359.
Korporal Henry Eduard Bardrum (21 / 11-1896 Kbh.). 393.
Korporal Mahnfeldt. 456.
Korporal Gustav Emil Gabrielsen (15/12-1892). 446.
Korporal Jens Hansen (1 / 1-1898). 428.
Korporal Georg Kjøller (31/7-1876 Bugelskær sogn Nexø). 449.
Korporal Niels Prühl Nielsen (30/10-1897 Ringkøbing). 430.
Korporal jens Eskild Ley Bruun (2/8-1894 Kbh.). 440.
Korporal Johannes Marius Madsen (8/2-1895 Søby). 441.
Korporal Saul Nielsen (25/7-1895 Kbh.). 458.
Korporal A.A.K. Hansen (23/7-1898 Svendborg). 342.
Menig 300 Petersen.
Menig 301 Larsen. Hjemsendt.
Menig 302 Jørgensen. Ikke mødt.
Menig 303 Hauge. Udn. til korporal 15/8.
Menig 304 Møller. Ikke mødt.
Menig 305 Niels Chr. Petersen.
Menig 306 Rasmussen.
Menig 307 Lund. Ikke mødt.
Menig 308 Johansen. Ikke mødt.
Menig 309 Hansen.
Menig 310 Andersen.
Menig 311 Thomsen.
Menig 312 M. Andersen.
Menig 313 Berg.
Menig 314 Christiansen.
Menig 315 Hansen.
Menig 316 Christensen.
Menig 317 Schultz. Udn. til korporal 15 / 8.
Menig 318 Andersen. Køkken.
Menig 319 Jensen.
Menig 320 Mohr.
Menig 321 Harald Charles Andersen, København. Faldet ved Ostrow.
Menig 322 Fritz Madsen. I fængsel. 5 års fæstningsarrest i estisk fangelejr, Pääskylä.
Menig 323 Petersen.
Menig 324 Varlev. Udn. til vicefeltwebel 15 / 8.
Menig 325 Chr. Breyer. Død af sorte kopper i Alt Schwaneburg.
Menig 326 Hansen. Hjemsendt pga. sygdom (blindtarmsbetændelse).
Menig 327 Petersen.
Menig 328 Ejnar Elis Olsen (2/1-1896).
Menig 329 Petersen. Udn. til korporal - degraderet til menig.
Menig 330 Hansen.
Menig 331 Neist.
Menig 332 Holmgaard.
Menig 333 Christiansen. Udn. til korporal 15/8.
Menig 334 Jensen.
Menig 335 Hansen. Sygepasser.
Menig 336 Bernhard.
Menig 337 Hansen.
Menig 338 Ludvigsen.
Menig 339 Nielsen.
Menig 340 Nielsen. Hjemsendt.
Menig 341 Hansen.
Menig 342 Hansen. Udn. til korporal 15/8.
Menig 343 Petersen.
Menig 344 Nielsen.
Menig 345 Svendsen. Ikke mødt.
Menig 346 Rasmussen.
Menig 347 Jensen.
Menig 348 Petersen.
Menig 349 Louis Hansen. Faldet ved Hanja 28/5.
Menig 350 Larsen.
Menig 351 Nis Christian Geert (15/10-1895).
Menig 352 Mortensen. Såret sig selv i hånden.
Menig 353 Larsen.
Menig 354 Grimm. Hjemsendt.
Menig 355 Larsen.
Menig 356 Jørgensen.
Menig 357 Alfred Rasmussen, København. Taget til fange af bolsjevikkerne.
Menig 358 Alex H. Hansen. Falden.
Menig 359 Bruun. Udn. til korporal 15/8.
Menig 360 Jørgensen. Hjemsendt.
Menig 361 Navnet ukendt. Ikke mødt.
Menig 362 Holm.
Menig 363 Aage Valdemar Jensen (23/12-1896).
Menig 364 Hansen.
Menig 365 Hansen.
Menig 366 Olsen. Udn. til korporal 15/8.
Menig 367 Jørgensen.
Menig 368 Nielsen.
Menig 369 Larsen.
Menig 370 Larsen. Sadelmager.
Menig 371 Sørensen.
Menig 372 Christensen.
Menig 373 Petersen. Udn. til korporal 15/8.
Menig 374 Larsen.
Menig 375 Olsen. Ikke mødt.
Menig 376 Rosenkilde.
Menig 377 Rosenkilde.
Menig 378 Moen.
Menig 379 Navn ukendt.
Menig 380 Melberg. Ikke mødt.
Menig 381 Hans Chr. Jensen. Død af sår.
Menig 382 Poul Andre Nielsen (8/7-1900).
Menig 383 Petersen. Ikke mødt.
Menig 384 Wiggers. Hjemsendt.
Menig 385 Quist.
Menig 386 Charles Alfred Krause, København. Faldet ved Ostrow.
Menig 387 Andersen.
Menig 388 Andersen.
Menig 389 Rasmussen. Udn. til korporal.
Menig 390 Christiansen. Ikke mødt.
Menig 391 Petersen.
Menig 392 Nielsen.
Menig 393 Bardrum. Udn., til korporal 15/8.
Menig 394 Madsen.
Menig 395 Sigfrid Edm. Th. Hansen (25/10-1895).
Menig 396 Jensen.
Menig 397 Myller. Absenteret.
Menig 398 Svend Hartig.
Menig 399 Petersen.
Menig 400 Henry Emanuel Poulsen (24/6-1900).
Menig 401 Arboe. Udn. til vicefeltwebel 15/8.
Menig 402 Larsen. Udn. til korporal 15/8.
Menig 403 Christoffersen.
Menig 404 Hilmar Teklar Nielsen (11/7-1890).
Menig 405 Petersen. Skrædder.
Menig 406 Sarder. Udn. til korporal 15/8.
Menig 407 Larsen. Trænet.
Menig 408 Henriksen.
Menig 409 Jensen. Sygepasser.
Menig 410 Jensen.
Menig 411 Nielsen.
Menig 412 Schultz. Udn. til korporal 15/8.
Menig 413 Navn ukendt. Ikke mødt.
Menig 414 Brahe.
Menig 415 Andersen.
Menig 416 Godtfred Rich. Jørgensen (6/3-1898).
Menig 417 Lyngstrøm.
Menig 418 Jens Christian Jensen, København. Såret. Taget til fange af bolsjevikkerne.
Menig 419 Rasmussen.
Menig 420 Jeppesen. Udn. til sergent 15/8.
Menig 421 Jensen. Hjemsendt.
Menig 422 Rosenstand.
Menig 423 Frederiksen. Udn. til korporal 15/8.
Menig 424 Hans Chr. Larsen, København. Faldet ved Ostrow.
Menig 425 Hansen. Udn. til korporal 15/8.
Menig 426 Viggo Hansen, (Hejninge). Udn. til korporal 15/8. Senere sergent?
Menig 427 Clausen.
Menig 428 Hansen. Udn. til korporal 15/8.
Menig 429 Johansen. Udn. til korporal 15/8.
Menig 430 Nielsen. Udn. til korporal 15/8.
Menig 431 C.C.L.F. Scavenius (14/7-1899).
Menig 432 Lindberg.
Menig 433 Lauritzen. Udn. til korporal.
Menig 434 Laurids Petersen Dyrberg (14/12-1897 i Bording). Såret og fanget af bolsjevikkerne ved Ostrow.
Menig 435 Madsen.
Menig 436 Hansen.
Menig 437 Jensen.
Menig 438 Alsvold. Udn. til korporal 15/8.
Menig 439 Jensen. Udn. til korporal 15/8.
Menig 440 Bruun. Udn. til korporal 15/8.
Menig 441 Madsen. Udn. til korporal 15/8.
Menig 442 Petersen.
Menig 443 Lauge. Udn. til korporal 15/8.
Menig 444 Arildskov. Udn. til korporal 15/8.
Menig 445 Petersen.
Menig 446 Gabrielsen. Udn. til korporal 15/8.
Menig 447 Høegh Petersen.
Menig 448 Samuelsen.
Menig 449 Kjøller. Udn. til korporal 15/8.
Menig 450 Jensen. Udn. til korporal 15/8.
Menig 451 Holstein. Udn. til fændrik.
Menig 452 Lerbech. Deserteret.
Menig 453 Johannes Sørensen, Århus. Fanget af bolsjevikkerne ved Ostrow.
Menig 454 Jensen.
Menig 455 Eyolf Simn Petersen (31/12-1899).
Menig 456 Mahnfeldt. Udn. til korporal 15/8.
Menig 457 Frederiksen.
Menig 458 Nielsen. Udn. til korporal 15/8.
Menig 459 Leudesdorff. Udn. til korporal 15/8.
Menig 461 Andersen.
Menig 462 Fabricius. Siamesisk major. Ankommet 3/8-1919.


Tilføjelsen "ikke mødt" kan henføre til, at det ikke var alle indkaldte, der nåede at komme med S/S "Merkur", da damperen afgik fra København den 26. marts. Endvidere kneb det periodevis for kontoret i København at holde styr på alle, der havde meldt sig - og få sendt indkaldelser ud til alle, da skibets afgangstidspunkt endelig var kendt. Der var således adskillige menige og mange officerer, der havde meldt sig til "Baltisk Oplysningskontor", men som ikke kom afsted med S/S "Merkur" - og så satte de danske myndigheder en stopper for yderligere frivilliges afrejse til Estland.

Note 1: K.B. Hansen, Sakskøbing, skriver: Nr. 2 på listen "Kaptajn Richard Gustav Borgelin (10/2-1887 Herning). Kompagnichef", kendte jeg som barn, da jeg boede lige nord for Kalvehave i landsbyen Viemose på Sydsjælland.
Oberst Borgelin, som alle os drenge kaldte ham, troede jeg, var en lette, der var flygtet ved "den røde hærs" angreb på Letland og til Danmark under 2. Verdenskrig. Der i slutningen af 50erne var han lærer på en feriekoloni i Kalvehave lige øst for Mønbroen, en koloni ejet af Københavns Kommune? Jeg mener, han døde først i slutningen af 60erne, først i 70erne.
At oberst Borgelin var lette, troede jeg indtil for et par år siden, hvor jeg var i Letland på et weekendophold. På et hotel i Cesis (ejet af danskere), sad jeg en aften og talte med guiden (dansker) og nævnte, at jeg havde kendt en lette som barn, og så nævnte jeg navnet. Stor var hans forundring, og han sagde, at Borgelin ikke var lette, men dansker fra Herning (svensk afstamning) og havde været med ovennævnte styrke i Letland under 1. Verdenskrig, men var blevet der og gået ind i den lettiske hær, hvor han var blevet oberst. I Letland var Borgelin en helt!
Han havde fået den højeste lettiske orden "Bjørnedræberordenen" for heltemodig indsats. Jeg har selv set ordenen midt i 1950erne og hans sabler (3 stk), for dem skulle vi drenge jo se.
Borgelin havde været ved kavaleriet, og han var også hjulbenet, som han havde siddet på en hest en hel menneskealder.
Jvf. samtale med guiden: Floden Dauga skiller Letland fra Lithauen, i den østlige del af dens forløb og oppe ad floden er der en by, der hedder Daugapils. Den ene halvdel ligger på den lettiske side og den anden halvdel på den lithauiske side. Under kampen med at smide russerne ud under 1. verdenskrig stod de rusiske styrker på sydsiden og beskød de lettiske styrker på nordsiden. Letterne havde en aftale med lithauerne om, ingen af parterne måtte krydse floden. Letterne havde derved ikke mulighed for at fjerne russerne fra den sydlige flodbred, og de kunne ikke få hjælp af lithauerne, der var for langt væk med deres styrker. En lette fik den geniale idé at sende de danske styrker, som jo ingen aftale havde med lithauerne, over og smide russerne ud. Som sagt så gjort, Borgelin smed ruserne ud, hejste det danske flag på byens torv, holdt byen, indtil lithauerne kom til stede nogle dage senere, og så trak Borgelin sig igen tilbage til nordsiden af floden. Denne episode skulle være årsag til at han fik "Bjørnedræberordenen".